Selectie Turnen

Vanaf September 2010 zijn we gestart met een Selectiegroep Turnen. Als het ambitieniveau en de capaciteit boven het gemiddelde is bij de turngroepen, dan kunnen leden door de leiding worden geselecteerd voor deze groep. Deze selectie groep neemt deel aan regionale wedstrijden, zoals onderlinge wedstrijden met andere verenigingen. De leeftijd in deze groep kan gevarieerd zijn. De leden van de selectie groep trainen anderhalf uur per week. Tevens is er een mogelijkheid om nog een exrta uur per week te trainen bij de recreatie turngroep 3.

Deze lessen worden verzorgd vanaf een groep met 15 leden.

De lestijden kunt u vinden op de pagina "Rooster".

De kosten per half jaar zijn: €121,- per lid.


Protocol Selectiegroep Turnen

De naam KIOS staat voor “Kwaliteit Is Ons Streven”. KIOS streeft naar kwaliteit in alle lessen en disciplines binnen de vereniging. Sommige leden hebben meer talent dan gemiddeld in huis en dat willen we er zoveel mogelijk uit halen. Om die leden extra uitdaging te bieden, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen en gemotiveerd blijven, heeft KIOS selectiegroepen opgericht op het gebied van turnen en dansen. In dit protocol worden de selectiegroepen op het gebied van turnen toegelicht.
Voor turnen is er één selectiegroep. Hiervoor kun je geselecteerd worden door de leiding. Dit wordt gedaan aan de hand van de inzet en vorderingen tijdens trainingen en eventueel wedstrijden.

De trainingen en wedstrijden

De inhoud van de trainingen van de Selectiegroep zal vooral gericht zijn op het voorbereiden van wedstrijden en nieuwe oefeningen. Het is namelijk het streven om 4 tot 6 keer per schooljaar deel te nemen aan een wedstrijd. Daarvoor moet per individu gekeken worden welk niveau er dat jaar geturnd zal worden. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan moeilijkere onderdelen, om het niveau van de oefeningen steeds te verhogen. De trainingen van de Selectiegroep Turnen zullen wekelijks plaatsvinden en hebben de duur van 1,5 uur.

Selectieprocedure

Tijdens de trainingen van de recreatiegroepen wordt er gekeken naar niveau, voortgang en inzet door de leiding van deze groepen. De leiding kan elk half jaar leden van Recreatief Turnen selecteren voor twee proeflessen bij de Selectiegroep Turnen. Daarna wordt besloten of er wordt overgegaan naar definitief lidmaatschap.
Voor de leden van de Selectiegroep Turnen geldt dat ze binnen een jaar bepaalde eisen moeten behalen, om lid te mogen blijven van de Selectiegroep Turnen.   Wanneer er niet voldoende eisen of persoonlijke doelen behaald worden of er te weinig inzet wordt getoond, kan besloten worden om het lidmaatschap van de Selectiegroep Turnen te beëindigen.

De eisen

Als lid van een selectiegroep wordt er meer van je verwacht dan wanneer je recreatief turnt. Hieronder een aantal minimumeisen die worden gesteld aan leden van de Selectiegroep Turnen.

Aanwezigheidsplicht:

Bij trainingen van de Selectiegroep geldt een aanwezigheidsplicht van minimaal 80%. Bij wedstrijden word je aanwezig geacht mits je een geldige reden hebt voor afwezigheid.

Ook dienen alle leden de twee lessen voorafgaand aan een wedstrijd aanwezig te zijn, anders is het niet mogelijk deel te nemen aan de wedstrijd.

Voldoet een lid niet aan deze aanwezigheidsplicht, dan kan dat een reden zijn om het lidmaatschap van de Selectiegroep Turnen te beëindigen.

Vaardigheden:

Voor de Selectiegroep Turnen worden op het gebied van de turnoefeningen een aantal eisen gesteld. Voor de overgang van recreatief turnen naar de Selectiegroep Turnen wordt verwacht dat zij het volgende kunnen:

Brug:

Borstwaartsomtrek met dikke mat
Buikdraai
Opklimmen en springen naar de hoge ligger zonder hulp
3 keer netjes zwaaien (rechte benen en tenen)
Sprong

Hurk of spreid over (minimaal over kast min één deel met trampoline)
Balk

Ophurken
Netjes op de tenen lopen (rechtop, rechte armen en benen)
Mooie zweefstand, drie tellen vasthouden (rechte benen, bovenlijf op)
Stabiele halve draai op twee benen
Streksprong - wisselsprong
Arabier af
Mat

Radslag
Arabier
Koprol voorover
Vluchtige handstand
Chassé chassé loopsprong

Binnen de Selectiegroep Turnen wordt er van je verwacht dat je binnen een jaar voldoet aan de volgende eisen:

Brug

Borstwaartsomtrek
Buikdraai met opzwaai op horizontaal
Ophurken
Netjes zwaaien met zwaaivergroting
Spreidsprong af (lage ligger)
Sprong

Overslag met trampoline over hele kast
Balk

Ophurken/doorhurken
Koprol/Handstand
Zweefstand minimaal 90 graden
Draai op 1 been
Hurksprong
Overslag af
Mat

Arabier – radslag
Sisonne
Overslag

Naast deze eisen worden ook de inzet en progressie meegenomen in de evaluatiegesprekken.

Wanneer deze eisen behaald zijn, worden er per jaar persoonlijke leerdoelen opgesteld, zodat elk lid gemotiveerd en verplicht wordt om zich te blijven ontwikkelen.

Wanneer er niet binnen een jaar voldaan wordt aan deze eisen, inclusief inzet en progressie, kan er over worden gegaan tot het beëindigen van het lidmaatschap van de Selectiegroep Turnen en terugplaatsing naar een recreatieve turngroep.