Turnen Jong Talent

Deze groep is voor de jongste leden (6 t/m 10 jaar) die veel potentie en ambitie hebben en die wel wat meer uitdaging kunnen gebruiken tijdens de lessen. Je kunt enkel doorstromen naar deze groep indien je door de trainster hiervoor geselecteerd wordt. De leden van deze groep trainen 2 uur per week op maandag en op zaterdag.

De exacte lestijden kunt u vinden op de pagina "Rooster".

De kosten per half jaar zijn: €138,- per lid.

 

Turnen Selectiegroep

De selectiegroep is een groep voor leden vanaf 10 jaar die de basis van het turnen beheersen en waarbij er meer uitdaging geboden kan worden. Ook voor deze groep moet je geselecteerd worden door de trainster of er vindt een doorstroom plaats vanuit de jong talentengroep. Deze beslissing wordt gemaakt op basis van de vooruitgang, motivatie en inzet tijdens de lessen. In de selectiegroep wordt er verwacht dat je deelneemt aan wedstrijden. De leden van de selectie groep trainen 2x per week anderhalf uur op maandag en op zaterdag.

De exacte lestijden kunt u vinden op de pagina "Rooster".

De kosten per half jaar zijn: €189,- per lid.


Protocol Selectiegroep Turnen

De naam KIOS staat voor “Kwaliteit Is Ons Streven”. KIOS streeft naar kwaliteit in alle lessen en disciplines binnen de vereniging. Sommige leden hebben veel potentie in huis en zijn tevens gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen. Om die leden extra uitdaging te bieden, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen en gemotiveerd blijven, heeft KIOS selectiegroepen opgericht op het gebied van turnen. Als lid van een selectiegroep wordt er meer van je verwacht dan wanneer je recreatief turnt. In dit protocol worden de selectiegroepen op het gebied van turnen toegelicht.

 

De trainingen

De inhoud van de trainingen van de Selectiegroep zal meer gericht zijn op het voorbereiden van wedstrijden. Ook wordt er meer tijd besteed aan het opbouwen van lenigheid en kracht en wordt er minder tijd besteed aan spelvormen. Er wordt per individu bepaald op welk niveau zij ingedeeld zal worden. Ieder schooljaar is het mogelijk om een niveau omhoog te gaan. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan moeilijkere onderdelen leren, om het niveau van de oefeningen steeds te verhogen. 

 

Selectieprocedure

Tijdens de trainingen van de recreatiegroepen wordt er door de leiding gekeken naar niveau, voortgang en inzet tijdens de trainingen. Voor doorstroom naar de selectiegroep wordt verwacht dat de basisoefeningen van het turnen voldoende beheerst worden. De onderdelen die een lid moet beheersen is afhankelijk van de leeftijd van de turnster. De leiding kan elk half jaar leden van de recreatiegroepen selecteren om proef te draaien bij de selectiegroep. Na deze proefperiode (maximaal een half jaar) wordt er besloten of er wordt overgegaan naar definitief lidmaatschap.
Voor de leden van de Selectiegroep geldt tevens dat zij teruggeplaatst kunnen worden naar een recreatiegroep wanneer er niet voldoende persoonlijke groei te zien is of wanneer er te weinig inzet wordt getoond. 

 

 

Aanwezigheidsplicht

Bij trainingen van de Selectiegroep geldt een aanwezigheidsplicht van minimaal 80%. Bij wedstrijden word je aanwezig geacht mits je een geldige reden hebt voor afwezigheid.

Ook dienen alle leden de twee lessen voorafgaand aan een wedstrijd aanwezig te zijn, anders kan de trainster beslissen dat deelname aan de wedstrijd niet mogelijk is.

Voldoet een lid niet aan deze aanwezigheidsplicht, dan kan dat een reden zijn om het lidmaatschap van de Selectiegroep te beëindigen.